SELAMAT MELAYARI MYBLOG

MUAT NAIK TERKINI DI BLOG SAYA

Jumaat, 20 Ogos 2010

Fatwa mengenai bacaan Basmalah di dalam solat jahr (nyaring).

Jawatankuasa Syariah telah mengambil keputusan bahawa:
1. Bersetuju bahawa bacaan Basmalah ada dalam al-Fatihah.
2. Bersetuju bahawa bacaan Basmalah secara jahr (nyaring) dan sirr(perlahan) kedua-duanya adalah warid (berdasarkan kepada nas)
3. Bersetuju bahawa Rasulullah s.a.w. lebih banyak membaca secara sirr daripada jahr.
4. Dengan persetujuan di atas maka seseorang itu boleh membaca Basmalah secara jahr tetapi membaca secara sirr adalah afdal (lebih baik). Keputusan ini adalah berdasarkan kepada dalil-dalil berikut yang dikumpulkan oleh dua pihak yang berlainan pendapat.


Keterangan/Hujah: 
BACAAN SECARA SIRR
Beberapa Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. di antaranya ialah:
i. Daripada Anas bin Malik r.a.:
Maksudnya: Daripada Anas bin Malik r.a. katanya: Aku telah bersembahyang bersama-sama Rasulullah s.a.w., Abu Bakar, Umar dan Uthman dan aku tidak dengan seorang pun daripada mereka membaca (Sahih Muslim Jil.4, h. 110)
ii. Tidak ada Hadis sahih dari Nabi s.a.w. yang terang jelas menunjukkan bacaan Basmalah, yang ada hanyalah Hadis-hadis daif dan maudu". Ini berdasarkan kenyataan Imam al-Daruqutni ketika datang ke Mesir untuk mengumpulkan Hadis-hadis yang menunjukkan nyaring bacaan Basmalah, dia ditanya: Adakah Hadis yang sahih? Dia menjawab: Dari Nabi tidak ada, dari sahabat ada yang sahih dan ada yang daif". (al-Fatwa al-Kubra h.91)
iii. Menolak kesahihan Hadis Muawiyyah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menunjukkan bacaan Basmalh secara jahr. Ini berdasarkan alasan-alasan berikut:
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mengenai bacaan Sirr adalah Riwayat yang sahih dan terang, telah menolak Hadis ini.
b. Di dalam Sanad Hadis tersebut terdapat Ibnu Khaitam yang telah didhaifkan oleh sesetengah golongan, riwayatnya mutarrib sama ada isnadnya atau matannya.
c. Sanadnya tidak muttasil.
d. Ketika Muawiyyah datang ke Madinah, Anas tidak ada bersama-sama dengannya dan ia berada di Basrah, maka hadis ini bukanlah diriwayatkan oleh Anas.
iv. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal:
Maksudnya: Dari Abdullah bin Mughaffal katanya: "Ayahku telah mendengar ketika aku membaca "ayahku berkata: "Wahai anakku, berwaspadalah terhadap perkara baharu (bidaah)", katanya lagi: "Tidak pernah seorangpun yang membenci perkara baru dalam Islam melebihi para sahabat Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya aku telah bersembahyang bersama Rasulullah s.a.w., bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Uthman, tidak pernah aku dengar seorang pun daripada mereka membacanya, maka janganlah kamu membacanya, apabila kamu membaca (al Fatihah) maka katakanlah Alhamdulillah rabbil

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...