SELAMAT MELAYARI MYBLOG

MUAT NAIK TERKINI DI BLOG SAYA

Selasa, 8 Mac 2011

Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya

Keputusan: 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Jan 2006 telah membincangkan  Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya. Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam sebenar. Oleh itu, umat Islam diminta menjauhi kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam.
Keputusan (English): 
 
The Black Metal Group and Ways to Handle It

Decision:

The 72nd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 23rd January 2006 has discussed the Black Metal Group and Ways to Handle it. The Conference decided that all practices and actions of the Black Metal Group are deviatory and contradict with the true teachings of Islam. Therefore, Muslims are advised to stay away from this group as its practices and actions could cause its practitioner to be out of the fold of Islam.


Sumber: portal e-fatwa

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...