SELAMAT MELAYARI MYBLOG

MUAT NAIK TERKINI DI BLOG SAYA

Sabtu, 6 Ogos 2011

Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah)

Sumber dari Berita Harian 21 Mac lepas meunjukkan bahawa jumlah kelahiran anak tidak sah taraf iaitu bayi hasil hubungan luar nikah, menunjukkan pola meningkat antara 2006 hingga 2010 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 234,647 didaftarkan dalam tempoh itu daripada lebih dua juta kelahiran didaftarkan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).
Keputusan: 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28 - 29 Jan 1981 telah membincangkan Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahawa anak zina atau anak di luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah.

Keputusan (English): 


The Naming of Children Out of Wed-Lock

Decision:

The 1st Muzakarah (conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 28th -29th Jan 1981 has discussed the naming of children out of wed-lock. The Committee has decided that the child from an adulterous relationship or out of wedlock, whether or not followed by marriage of the couple must be named after son of or daughter of Abdullah.

Sumber: E-Fatwa

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...